L'Escola
escola
L'Escola
L'Escola
L'Escola
L'Escola
escola

 

L’aprenentatge és la suma d’una dimensió cognitiva i una dimensió social i emocional, cada dia més rellevant per conviure en la nostra societat. El compromís de tots els i les docents de Sadako es bolca en aquest doble objectiu, el de garantir l’excel·lència acadèmica del nostre alumnat des d’una perspectiva indubtablement inclusiva, i el d’acompanyar als infants i joves de l’escola, des de la complicitat i l’estima per créixer com a persones compromeses i competents.

Benvinguts al web de l’escola Sadako!

Jordi Musons i Mas
Director de l’Escola Sadako

Projecte educatiu

L’escola ofereix un model pedagògic innovador, molt consolidat, basat en el foment profund de les 6Cs de l’aprenentatge: la Cooperació, la Creativitat, el pensament Crític, la Comunicació, la Curiositat i la Ciutadania. Un model educatiu que es fonamenta en un aprenentatge competencial, l'acompanyament tutorial i participació.

A l’escola entenem que la formació que oferim a l’alumnat abraça 3 grans dimensions educatives: la més immediata és l’aula on s’han desplegat estratègies educatives centrades en les necessitats i interessos de l’alumnat. La més social i propera, l’escola, un marc petit, segur i acompanyat, on es desenvolupen múltiples estratègies per aprendre a viure en societat. I possiblement la més important, la interacció amb el context i entorn on viuen els infants desenvolupant una actitud implicada i transformadora vers l’entorn i el món que coneixen.

A l’Escola Sadako cerquem una formació acadèmica de qualitat, des d'una personalització profunda de l'aprenentatge. Es potencia el desenvolupament de les capacitats personals de cada infant, de manera que els nostres alumnes esdevinguin persones perserverants, entusiastes, crítiques, creatives, i amb recursos per integrar-se a la societat canviant del futur.

Volem una escola on cada infant tingui oportunitats per aprendre i ser feliç, i desenvolupi una actitud per ser agent de canvi “changemaker. Una escola on desenvolupar les pròpies qualitats personals per produir canvis positius en l’entorn sigui una normalitat.   

El projecte educatiu del centre ha estat capdavanter i inspirador per a molts centres i institucions que han visitat l’escola. Alhora hem  participat en nombroses jornades i xarxes educatives, a més de rebre nombrosos premis i reconeixements rellevants al sector. Aquesta dinàmica ens ha permès crear una xarxa de complicitats que ens ha ajudat a créixer i consolidar el projecte educatiu de l'escola.

 Sadako al mitjans

Projecte CIMS

L’escola ha definit un projecte d’innovació propi anomenat CIMS. Per a nosaltres és el projecte que guia el nostre procés de transformació i alhora és també una forma d’entendre l’educació i el món.

L’objectiu de l’educació a l’escola Sadako és més que educar per la vida, és viure l’educació com un procés de construcció personal i social amb els altres. Nosaltres som CIMS perquè allà on arribem, intentem millorar el que trobem deixant l'empremta d’allò que som.

Les 4 lletres que donen nom al nostre projecte provenen de les inicials dels 4 càrrecs dels grups cooperatius de l’escola (Coordinador/a, Investigador/a, Moderador/a, Secretari/a)

Cultura inclusiva

Compromesos amb una cultura inclusiva, basada en el disseny universal de l’aprenentatge.

L’escola parteix d’una visió inclusiva de l’educació. I compte amb un equip psicopedagògic gran amb 7 persones, indispensable per aconseguir aquest objectiu. El nostre projecte està estructurat d'acord amb models de multidocència (equips de dos o tres mestres treballant junts dins de l’aula) on majoritàriament hi participen  els membres d’aquest departament amb la figura de co-tutors/es del curs.

El paper dels diferents membres de l'equip psicopedagògic és garantir que tot el professorat de l'escola disposa de les eines per atendre tota la diversitat d'alumnat de l'aula, tant l'alumnat amb més dificultats com aquells/es més talentosos.

Tant els tutors i tutores dels cursos com els membres del Departament Psicopedagògic estableixen una relació directa amb els professionals que poden intervenir des de fora de l’escola, ja siguin logopedes, terapeutes, reeducadors, metges, etc, per tal de realitzar una actuació consensuada des de l’escola.

En qualsevol etapa, davant d’alguna alerta relacionada amb l’aprenentatge o l’evolució emocional de l’alumne, l’escola disposa d’un assessorament psicològic que avalua possibles intervencions a fer dins de la pròpia escola o en un acompanyament extern, si s’escau. 

 Blog del Departament Psicopedagògic

Compromesos amb el 2030

Al Fòrum Mundial d’Educació, organitzat a Incheon el 2015, s’hi van debatre les prioritats globals sobre educació per als pròxims quinze anys, en el context de l’adopció per part de Nacions Unides dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): l’Agenda 2030

En la declaració d’Incheon, entre altres s’estableixen els valors universals en què es basa l’educació, la necessitat que la inclusió i l’equitat estiguin al centre, com també ho ha d’estar la igualtat de gènere, i concreta la necessària actualització educativa, redefinint què entenem per qualitat.

El propòsit, al que Sadako si sent plenament alineat, és “Transformar l’escola per transformar el món

 Ens comprometem  amb una educació on s’aprengui a canviar el món per tal que les noves generacions puguin viure en un món millor. Ens comprometem amb una educació vinculada de forma plena amb l’assoliment dels 17  Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)  proposats per UNESCO, en aquesta transformació positiva del planeta.

Entorn privilegiat

L’escola està situada en un entorn privilegiat, dins la ciutat de Barcelona al districte de Gràcia, tocant al Parc natural de Collserola.

La seva situació afavoreix un aire pur, amb més biodiversitat i molt poca contaminació acústica. Aquestes condicions tenen una relació directa amb un major benestar dels infants i afavoreixen la qualitat de vida i l’aprenentatge.

Els diferents entorns de l’escola són utilitzats com a espais d’aprenentatge generant una sensació agradable de treball en jardins, terrasses o sortint a la natura.

 

En lestudi de  Nivells de contaminació atmosfèrica a les escoles de Barcelona 2018, l’escola es troba entre les 30 escoles amb aire més net i saludable. Aquest mateix estudi realitzat a les 750 escoles de la ciutat ens assenyala que l’evidència científica reitera que una exposició continuada a la contaminació produeix, a més de problemes respiratoris i cardiovasculars, un retard en el desenvolupament cognitiu i neuronal.  Més informació en aquest reportatge de tv3.
 

 

Llengües

L'alumnat de l’escola, a més de la llengua catalana i castellana
aprenen dues llengües estrangeres: l'anglès i el francès.

Anglès

Les llengües s’aprenen fent-les servir. Així, els alumnes ja des dels 3 anys reben formació en grups reduïts de llengua anglesa en sessions amb gran presència de rutines, jocs i música. També als cursos d’educació infantil, un dels tallers s’imparteix en llengua anglesa, de la mateixa manera que la professora d’anglès comparteix amb elles i ells alguna de les estones de menjador.

Es pretén que la llengua estrangera es percebi com un element viu i útil dins de la nostra societat global i multicultural, mitjançant una metodologia activa i participativa basada en la comunicació oral. Les classes d’anglès es conceben com un espai en el qual es creen situacions i oportunitats perquè l’alumnat utilitzi la llengua anglesa amb un objectiu comunicatiu clar i engrescador.

Per consolidar l’aprenentatge d’aquesta matèria des 3r de primària s’incorpora la llengua anglesa com a llengua vehicular de diferents matèries

A més a més dels 6 mestres d’anglès de l’escola, durant el curs també reben l’ajuda amb “language assistants” per potenciar la comunicació oral a les sessions de classe i d’esbarjo.

L'alumnat assoleix al final de la seva escolaritat obligatòria un molt bon nivell en aquesta àrea que possibilita que un nombre important superin la prova de nivell intermedi de l’Escola Oficial d’Idiomes (B1 i B2)

ENGLISH SUMMER

Estades d'estiu a Anglaterra

Cada curs l’escola ofereix als alumnes de secundària fer una estada en un college anglès per als més petits i en famílies a Irlanda per als més grans, on  realitzen múltiples activitats i conviuen amb una família. S’evidencia que la immersió és el mètode més eficient d’aprenentatge d’una llengua estrangera.

ENGLISH SUMMER

Estades d'estiu a Anglaterra

Cada curs l’escola ofereix als alumnes de secundària fer una estada en un college anglès per als més petits i en famílies a Irlanda per als més grans, on  realitzen múltiples activitats i conviuen amb una família. S’evidencia que la immersió és el mètode més eficient d’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Francés

L’aprenentatge del francès s’ofereix als alumnes de secundària amb l’objectiu d’introduir-los en aquesta llengua, per tal que assoleixin un nivell bàsic d’expressió oral  i donar-los les eines necessàries perquè puguin reflexionar sobre aquest idioma, així com establir les semblances i diferències amb les altres llengües romàniques que coneixen. 

Educació 3.0

Entenem la tecnologia com una eina al servei de l’empoderament, la participació i l’aprenentatge (TEP). A l’Escola es proposa utilitzar la tecnologia només en aquells supòsits on suposi un avantatge per l'aprenentatge.

No és fins a cursos superiors on creiem que l'alumnat ha d'iniciar una progressiva aproximació a la tecnologia, entenent l'entorn escolar com el millor espai per aprendre a utilitzar aquestes eines de forma racional i critica.

Per altra banda, l'escola també pren part activa en l'acompanyament i l'assessorament de l'ús de la tecnologia en l'àmbit personal i familiar.  Des del curs 2020/2021 es treballa conjuntament amb les famílies per tal racionalitzar i retardar tant com sigui possible l'ús dels telèfons intel·ligents, com es reflecteix en aquest reportatge d'Informe Setmanal que parcialment es va gravar a l'escola.

Al curs 2023/2024 AFA i escola creem la Plataforma Desconnect@'t impulsora d'un debat públic sobre l'ús de la tecnologia dels nostres infants i joves.

                    Jordi Musons, director de Sadako al debat amb en Jordi Basté al programa No Pot Ser de TV3

Gestió emocional

La gestió emocional determina la visió que tenim de nosaltres mateixos, la visió que construïm del món i les relacions que tenim amb les persones que ens envolten.

Projecte Filosofia 3/18

Conjunt de programes que, aplicats dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva amb l’objectiu de reforçar les habilitats del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental, i preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic. L’escola forma part de la xarxa de filoescoles,  una xarxa de centres educatius que treballen el projecte de Filosofia 3/18 propiciat pel GrupIREF.

 Entrevista a  Jordi Nomen,  (autor de EL NEN FILÒSOF i mestre de l’escola) 

Més sobre filosofia 3/18... 

Projecte Educació Emocional

Les sessions d’educació emocional pretenen contribuir a millorar la visió que tenim de nosaltres mateixos, la visió que construïm del món i les relacions que tenim amb les persones que ens envolten. Els estudis científics confirmen cada vegada més  la importància del component afectiu en el desenvolupament i l’aprenentatge de les persones, essent l’educació emocional el complement indispensable del desenvolupament cognitiu i una eina fonamental en la prevenció de conflictes d’ordre personal i interpersonal.

Mindfulness i Atenció plena

La presa d’autoconsciència basada en l’atenció plena permet en infants i joves reduir l’estrès, fomentar l’atenció, la concentració i la calma i influir de manera directa en la creativitat. El treball de mindfulness a l’escola aporta eines als infants per ajudar-los a acceptar-se i comprendre’s alhora que reforça valors com la confiança i el benestar personal. Cada matí, durant la rebuda, s’habilita l’espai Heiwa on aquells infants que ho vulguin poden començar el dia fent una activitat de mindfulness.

AMB LES FAMÍLIES

Les connexions entre l’escola i la família tenen un alt valor educatiu. L’escola obre les portes a la participació i la
implicació de les famílies en un projecte dinàmic alhora que s’ofereix per compartir models i reflexions educatives.
Poder compartir espais educatius de l’escola amb els fills i filles és també una bona oportunitat per generar
vivències positives amb els infants i joves que les comparteixen.

Pares o mares tutors del curs

Escola de Pares i Mares

Comissions mixtes d'alumnes, familiars i docents

Tallers i projectes d'aula

Co-avaluació dels infants i joves

I moltes coses més

AFA


L’ Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Sadako té com a objectius generar cohesió entre les famílies de l’escola, fomentar la seva participació a la vida de l’escola i compartir espais per a la reflexió. L’AFA de l’escola Sadako s’implica i participa en diferents activitats i tasques.

Fundació SADAKO

L’escola Sadako és una fundació educativa laica que ofereix les etapes d’infantil, primària i secundària, oferint seguiment al batxillerat en centres amb els quals manté una estreta vinculació.

L’escola va néixer el 1968, un moment ple d’ideals amb la voluntat d’afavorir una bona educació i formació dels infants en el context social i el sistema educatiu establerts. Una inquietud que s’ha mantingut intacte en l’adn de l’escola fins al dia d’avui.

Des de l’inici l’escola fou una entitat que treballà sense ànim de lucre i invertint en la millora de les seves instal·lacions i del seu treball pedagògic. Més endavant, l’any 1996, amb la llei catalana de Fundacions es va trobar el marc legal idoni per a l’esperit i la realitat de l’escola. Des d’aquell any es constitueix la Fundació Privada Sadako la finalitat de la qual és la promoció de l’educació mantenit l’ideari de l’escola i fent posible la seva continuïtat.

El nom que es va triar per a l’escola pretenia donar èmfasi al valor de la pau com un dels pilars del seu projecte educatiu. I així fou com l’escola va adoptar el nom de Sadako.

Sadako Sasaki va ser una noia japonesa que va patir leucèmia l'any 1955 pels efectes de la radiació causada per la bomba d’Hiroshima. Mentre era hospitalitzada, els seus amics li van recordar una llegenda japonesa que deia que si feia mil grues de paper els déus la curarien. Amb esperança i determinació, Sadako va començar a construir-les. Ella, però, només en va poder fer 644 abans de morir. 

La història de Sadako va tenir un profund impacte sobre els seus amics i companys de l’escola, que van completar les 1000 grues de paper i van recollir per tot el Japó els diners necessaris per a construir un monument en honor de Sadako i de tots els nens i nenes afectats per la bomba. 

Avui, al Parc de la Pau d’Hiroshima hi ha un monument en el qual Sadako aguanta una grua entre els seus braços. Al seu peu hi ha una inscripció on es pot llegir “Aquest és el nostre plor. Aquesta és la nostra pregària. Pau al món.”

Cada any, nens i nenes de tot el món construeixen grues i les envien a Hiroshima, on se situen al peu del monument. Per aquest motiu Sadako i les grues de paper s’han convertit en un símbol internacional de pau.

 

“L’escola pretenia donar
èmfasi al valor de la pau
com un dels pilars del
seu projecte educatiu.”

Sadako portes enfora

Premi Baldiri Reixac 2017

Premi Baldiri Reixac 2017

+

Ens plau fer-vos saber que l’escola ha estat reconeguda amb el premi Baldiri Reixac 2017. Aquest és un reconeixement que ens fa especial il·lusió per la vàlua i rellevància en l’àmbit educatiu. &Eacu...

Premi Ensenyament Cercle d'Economia 2015

Premi Ensenyament Cercle d'Economia 2015

+

“El jurat ha decidit atorgar el primer premi a l’escola Sadako de Barcelona perquè és una escola exemplar i pionera en la innovació i transformació dels processos d’aprenentatge basa...

Premi Escoles per a la Societat Digital 2015

Premi Escoles per a la Societat Digital 2015

+

L’escola Sadako ha estat seleccionada entre les quatre finalistes d’escoles concertades del Premi Escoles per a la Societat Digital 2015. Aquest premi és una aposta de la  Fundació Telefònica per re...

Changemaker School Ashoka

Changemaker School Ashoka

+

L’Escola Sadako ha estat seleccionada per la Fundació Ashoka com una de les 4 escoles Changemaker de l’estat. Aquest fet és un reconeixement que posa en valor el procés de transició educativa que progressivam...