FORMACIÓ EQUITAT MENSTRUAL

Avui a 1r d’ESO ha vingut la Ruth, enfermera del CAP de Vallcarca, a fer-nos una formació sobre Equitat menstrual. El Govern estén l’acció “La meva regla, les meves regles” a tots els instituts públics i concertats de Catalunya. El projecte té l’objectiu de formar en el funcionament del cos i  l’educació menstrual als i les joves i facilitar-los productes menstruals reutilitzables. La formació als joves explica el funcionament dels productes, aprofundeix en què és la menstruació i en els mites i tabús que l’envolten, per tal de desestigmatitzar-la. També serveix per resoldre els dubtes que planteja l’alumnat sobre l’ús dels productes menstruals. L’objectiu és que les joves puguin escollir el producte amb què se sentin més còmodes o el que millor s’ajusti a cada dia del seu cicle menstrual, al mateix temps que es pren consciència de l’impacte ecològic dels productes d’un sol ús i se les acompanya en el coneixement del propi cos i del cicle menstrual.