ARCTIC ANIMALS PROJECT

FOR THE LAST TWO WEEKS WE HAVE BEEN FOCUSED ON ARCTIC ANIMALS.

WE ARE DOING A PROJECT, EACH TABLE HAS AN ANIMALS AND TOGETHER WE HAVE DONE SOME ANIMAL RESEARCH. WE ARE PREPARING A POSTER WITH ALL THE INFORMATION AND NEXT WEEK WE WILL DO AN ORAL PRESENTATION !

Durant les dues darreres setmanes hem estat centrats en animals de l’artic.

Estem fent un projecte, cada grup taula té un animal i junts hem fet una mica de recerca. Estem preparant un pòster amb tota la informació i la setmana vinent farem les presentacions orals !

THEY ARE NAILING IT ! ho estan clavant !

Click the imatge (Velociraptors and Minerals)

Leave a Reply