ORAL PRESENTATIONS – ARCTIC ANIMALS PROJECT

Aquest mes de febrer ha sigut fred i encara ho hem notat més doncs durant les darreres setmanes els Minerals i els Velociraptors han estat duent a terme un projecte en equip cooperatiu sobre els animals que viuen a l’Àrtic.

Cada grup s’ha especialitzat en un d’ells: foca, llebre polar, caribú, llop, guineu, mussol…

A través de diverses activitats, jocs, imatges, videos, àudios, posades en comú tant de grup classe com de grup cooperatiu ens hem endinsat en les característiques del nostre animal.

 • Quina mida té?

 • Què menja, és herbivor, carnivor o omnivor?

 • Com té les cries, és mamífer o una au ?

 • Quines són les seves parts del cos?

 • Com es mou, camina, vola, salta, neda ?

Tots aquests aspectes  sempre en anglès!

Finalment ho hem materialitzat en un poster i una presentació oral.

Molt bona feina Minerals i Velociraptors!

Clica cada link per veure el procés i la presentació oral.

MINERALS ORAL PRESENTATION

ARCTIC ANIMALS PROJECT

FOR THE LAST TWO WEEKS WE HAVE BEEN FOCUSED ON ARCTIC ANIMALS.

WE ARE DOING A PROJECT, EACH TABLE HAS AN ANIMALS AND TOGETHER WE HAVE DONE SOME ANIMAL RESEARCH. WE ARE PREPARING A POSTER WITH ALL THE INFORMATION AND NEXT WEEK WE WILL DO AN ORAL PRESENTATION !

Durant les dues darreres setmanes hem estat centrats en animals de l’artic.

Estem fent un projecte, cada grup taula té un animal i junts hem fet una mica de recerca. Estem preparant un pòster amb tota la informació i la setmana vinent farem les presentacions orals !

THEY ARE NAILING IT ! ho estan clavant !

Click the imatge (Velociraptors and Minerals)

4 SEASONS IN A YEAR + AUTUMN

DURING OCTOBER  WE FOCUSED ON WORKING ABOUT THE SEASONS AND SPECIFICALLY, AUTUMN.

WE

 • LISTENED SONGS,

 • WATCHED A VIDEO ABOUT EACH OF THE SEASONS,

 • PLAYED PLENTY OF GAMES TO LEARN NEW VOCABULARY AND REVISE OLD VOCABULARY,

 • STORY TELLING “THE LITTLE ACORN” + LEARNED THE CYCLE OF AN ACORN,

 • DESCRIBED OBJECTS AND NATURE ASPECTS (IS IT A…?)

 • DREW A FOREST DICTATION

AND MUCH MORE ! 

Watch (click the picture to watch the video)