Projecte

Un dels grans objectius de la Secundària és garantir una formació acadèmica de qualitat, la qual cosa s’evidencia amb els resultats obtinguts tant pels nostres alumnes en les Proves de Competències Bàsiques de 4t d’ESO com dels nostres exalumnes als diferents centres de batxillerat.

Paral·lelament, la formació en el respecte i en l’acceptació de la diferència és un dels pilars més importants que presideixen el nostre treball. El nostre projecte pedagògic cerca una formació acadèmica completa i de qualitat, que vagi acompanyada d’un creixement personal fonamentat en els valors que vertebren l’escola: el respecte, la solidaritat, l’esforç, la participació, la col·laboració i l’autonomia, entre d’altres.

Als alumnes se’ls demana esforç i treball alhora que se’ls convida a viure l’aprenentatge amb autonomia i responsabilitat. En el procés d’aprenentatge s’apliquen diferents metodologies que porten a l’alumnat a desenvolupar habilitats i competències variades que els siguin útils en el seu desenvolupament acadèmic, personal i professional.