ipadIPAD-1X1

Els dispositius tecnològics són un suport més de contextualització i consolidació de l’aprenentatge, i és en aquest sentit que la seva presència a l’aula permet un alt enriquiment dels aprenentatges. Els alumnes de primer d’ESO disposen del seu propi ipad que es converteix en una eina més de treball a l’aula, la qual cosa contribueix a millorar l’aprenentatge a 3 nivells:

– Afavoreix el tractament de la diversitat. El seu ús és fàcil, intuïtiu i motivador, fet que possibilita el seu ús a tots els alumnes i sobretot permet que cada alumne pugui desenvolupar els seus talents i les seves capacitats d’una forma molt més creativa i il.limitada.

– És un element de disrupció positiva, tant per la seducció intrínsica de la seva presència, com perquè indueix a un canvi metològic innegable que sense cap mena de dubte potencia els aprenentatges.

Contextualitza el treball fet a l’escola amb allò que s’esdevé la societat. L’objectiu no és l’aprenentatge tecnològic sinó com la tecnologia complementa el nostre treball a l’aula, la nostra organització o la nostra necessitat d’aprendre.

Aquesta és molt petita mostra de projectes realitzat en el context de diferents matèries.

 

Molt més exemples a Sadako TV