innovacio

“SI LA SOCIETAT HA CANVIAT, TAMBÉ L’ESCOLA HA DE CANVIAR”
“El problema no és ja la quantitat d’informació que els infants i joves reben, sinó la qualitat d’aquesta: la capacitat per entendre-la, processar-la, seleccionar-la, organitzar-la i transformar-la en coneixement; així com la capacitat d’aplicar-la en diferents situacions i contextos.” (Pérez Gómez, A. 2008, en Escamilla, A. 2014)

Plastica-IIIPROJECTE PEDAGÒGIC
El nostre projecte pedagògic està basat en els principis de l’escola activa, catalana europea i amb una mentalitat clara d’obertura al tothom.

A l’Escola Sadako cerquem una formació acadèmica de qualitat i una formació integral de les persones. Potenciem al màxim el desenvolupament de les capacitats personals de cada individu de manera que els nostres alumnes esdevinguin persones perserverants, entusiastes i amb recursos per integrar-se a la societat del futur.
Per a saber-ne més

                  DEL LLIBRE DE TEXT A LES SEQÜÈNCIES DIDÀCTIQUES

 

ipadeiUNA ESCOLA DE QUALITAT
El camí d’una escola de qualitat gira a l’entorn de la reflexió constant i de saber copsar, a cada moment, quins aspectes educatius s’han de potenciar en els seus alumnes. És escola de qualitat quan es reflexiona a l’entorn del fet educatiu i s’apliquen aquestes reflexions a la pràctica.
Per a saber-ne més 
atencioATENCIÓ PERSONALITZADA 
L’atenció personalitzada és part de l’essència de la nostra escola i un factor fonamental en el foment de la responsabilitat i l’adquisició de maduresa personal. Som conscients que les persones que tenen una bona educació afectiva se senten més realitzades, són més eficaces i aprofiten millor el seu talent natural.
Per a saber-ne més