Al llarg de la Primària els nens i nenes passen de tenir 6 a 12 anys, amb tots els canvis  que això representa en el desenvolupament personal maduratiu i els aprenentatges. En el Pla d’acció tutorial es tenen en compte les necessitats de cada moment maduratiu i el moment social del grup i de l’entorn, pel que fa a l’actualitat.

Es tracten temàtiques com l’adquisició d’hàbits personals i de treball, els recursos, estratègies i tècniques d’estudi, el treball de valors, el respecte per les emocions, les relacions socials i les habilitats a desplegar, la resolució de conflictes, i totes les inquietuds que puguin sorgir de forma natural i espontània.