Les parets parlen
Photo 22-01-14 11.52.40

Les parets de l’escola són un element clau de comunicació i interacció amb l’alumnat i les famílies. És essencial que tots els espais de l’escola siguin còmplices del procés d’aprendre a aprendre. D’una forma especial les seves parets són font de coneixement, interrogació i interacció. 

Sovint les parets d’educació infantil ens parlen i ofereixen reflexió i diàleg. En elles s’hi poden trobar documentacions d’allò que s’ha fet en una aula i que es comparteix amb tota la resta d’alumnes, s’hi poden trobar propostes que promoguin la interacció o l’experimentació o s’hi poden compartir opinions i reflexions.

Les parets de l’escola reflecteixen vitalitat i promouen les connexions entre les persones, amb els espais i en definitiva amb els aprenentatges.

 
Photo 22-01-14 11.51.37  Photo 22-01-14 12.01.30   Photo 22-01-14 12.00.39