ORATÒRIA

“El que sap pensar però no sap expressar el que pensa està al mateix nivell que el que no sap pensar” Aquesta és una frase de Pericles al s.V a.c. referint-se a l’expressió oral que ens demostra que ja des dels seus inicis la humanitat ha sigut conscient de la importància que té per a la vida l’habilitat de saber-se comunicar. És per això que l’oratòria ha format part dels estudis més importants de totes les èpoques,  com per exemple les lliçons dels clàssics grecs, el trivium medieval o els programes dels il·lustrats del XVIII.

En un món tan audiovisual i intercomunicat com el nostre, l’habilitat de saber-se expressar oralment pren encara més importància. Sigui en el mateix espai físic o a través d’una pantalla, sigui davant un gran auditori o en un cara a cara, l’acte de comunicar-se oralment amb la finalitat d’explicar, persuadir o argumentar segur que formarà part de la realitat quotidiana del nostre alumnat el dia de demà.

És per això que des del departament de Llengües de l’escola hem creat aquesta matèria, que es desenvolupa a 2n d’ESO, que se centra únicament en la manera de comunicar-se oralment, en treballar les habilitats que permeten elaborar un discurs efectiu i precís: el plantejament, la dicció, la cohesió i el llenguatge no verbal, entre d’altres.

 

INTRODUCCIÓ A L’ANÀLISI DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Els mitjans de comunicació omplen la nostra vida i són el principal agent d’informació, entreteniment i comunicació. Segons els estudis, els joves catalans hi dediquen una mitjana de 3,5 hores diàries.

En aquesta matèria de 4t d’ESO es pretén afavorir que els nostres alumnes deixin de ser consumidors passius de mitjans i donar-los les eines perquè es converteixin en espectadors actius, intel·ligents i crítics, que puguin mirar les pantalles d’una altra manera.