5SAK5sak200x150

Aquesta matèria es cursa en grups reduïts d’una vintena d’alumnes, on quinzenalment elaboren un magazine digital que inclou entrevistes, reportatges i notícies de la nostra escola.

Aquesta matèria treballa d’una forma intensa la comunicació, el correcte ús de la llengua o l’oratòria, d’una forma transversal amb l’ús d’eines digitals.

5Sak3

Aquesta matèria pretén també fomentar l’organització, la planificació i el compromís en la creació i desenvolupament de projectes.