FOTO1

Racons

L’organització dels Racons ens permet atendre la diversitat d’interessos, ritmes i capacitats de cadascun dels infants. És un temps en què cada nen/a pot triar lliurement d’entre una varietat de propostes, així com el temps d’activitat, i en el qual es produeix la relació entre nens i nenes de diferents edats, fet que beneficia tant al petit (observar la seva activitat, imitar accions) com al gran (responsabilitat, ajut). Els Racons promouen la necessitat i l’interès per aprendre. 

A l’escola petita s’ofereixen

El racó de joc simbòlic: els alumnes escenifiquen situacions quotidianes de diferents maneres. Es desenvolupa la capacitat de representar una cosa per mitjà d’una altra. En aquest racó poden trobar ninots, cotxes, aliments deplàstic, animals, maletins de metges,…

FOTO

 
El racó de manipulació: en aquest espai es pretén despertar la capacitat científica, la capacitat d’interaccionar amb el món natural mitjançant un enfocament del procés experimental. Hi podem trobar material de laboratori (lupes, microscopis…), aigua, rampes, sorra-farina-llegums…
 
El racó de pintura: aquest espai vol potenciar la creativitat de l’alumne per mitjà de la pintura. Els nens i nenes s’expressen amb el color i amb diferents formats.
 
El racó de volum: en aquest racó es pretén que els nens i nenes s’expressin de manera diferent i a partir de la descoberta sensorial de diferents materials, creïn escultures i combinin diferents textures. En aquest sentit es posen en marxa les habilitats de motricitat fina.
 
El racó dels llenguatges: es combinen les propostes de llenguatge FOTO2matemàtic a partir de materials i jocs per tal que l’infant assimili conceptes relacionats amb la numeració, el càlcul, la mesura i la geometria. I propostes de llenguatge verbal, per afavorir l’expressió oral, l’adquisició de vocabulari, l’estructura del llenguatge i la representació, a partir de titelles, teatre, contes… Aquest racó es dinamitza en llengua castellana.
 
El racó d’expressió corporal: al llarg del curs es combinen jocs en moviment, danses i la descoberta de la llum (ombres, fluorescències, transparències, colors…). Aquest racó es dinamitza en llengua anglesa.

 
Els alumnes de 5 anys, primer i segon, a més incorporen els següents racons:

Racó verd: es tracten temes relacionats amb la sostenibilitat, el reciclatge, la reducció de residus i la reutilització. En una segona part de la sessió treballen a l’hort de l’escola, tot coneixent diferents tipus de vegetals i com se n’ha de tenir cura. 

 FOTO3
Racó d’informàtica: a partir de propostes lúdiques els nens i nenes progressen en el seu domini de les habilitats que envolten l’ús de l’ordinador.
Racó de betes i fils: en aquest espai es fan propostes de dificultats diverses en què els nens i nenes han de posar en funcionament la seva destresa en motricitat fina: cosir, enfilar collarets, trenar, anusar…
 
Racó de filosofia: en aquest racó s’inicien en la interpretació del llenguatge cinematogràfic, i a partir de pel·lícules reflexionen sobre diferents valors implícits en les accions i expressions dels personatges. Finalment en fan una representació plàstica lliure i oberta.
 
Racó de pares i mares: mares i pares dels alumnes d’EI5, Primer i Segon organitzen de manera voluntària un racó. A banda de gaudir de la proposta de joc, menuts i grans comparteixen la quotidianitat de l’escola a l’estona de Racons.