Els nens i nenes utilitzen el cos i el moviment per a explorar el món que els envolta. Les estones de psicomotricitat són molt importants per al seu desenvolupament físic, emocional i social. Per aquest motiu en totes les sessions la tutora i el mestre especialista acompanyen els nens i nenes.

Sovint les sessions de psicomotricitat són lliures i posen en funcionament la creativitat i la imaginació a través de l’exploració de diferents materials. En aquestes propostes obertes es respecten les preferències a l’hora de triar, reforçant les conquestes individuals que fan avançar els nens i nenes en el camí cap a la seguretat i l’esforç. També s’introdueixen sessions més dirigides, en forma de circuit, camins amb bancs, cèrcols i totxos, que ajuden a millorar les habilitats motrius de coordinació i equilibri i anar consolidant la seva lateralitat.

La Psicomotricitat possibilita als alumnes expressar el propi desig i la vivència de plaer, prendre consciència del propi cos, jugar de forma natural i espontània tot esdevenint els autèntics protagonistes de la seva activitat i desplegant la creativitat i l’organització lliure del temps i l’espai. Per la seva banda, als mestres els permet d’observar la relació que estableixen amb els companys/es, com utilitzen el material i quin sentit li donen, quin tipus de joc prefereixen, aprendre el respecte cap a les normes, veure si són capaços de finalitzar el joc, de relaxar-se i, finalment, reflexionar sobre la seva pròpia activitat.