Adaptació-3-anys

L’adaptació a una nova escola és un moment important en la vida dels infants i per això cal tenir una cura i tendresa especial en l’acompanyament del primer temps a l’escola.

imagePer tal d’anticipar millor la incorporació als 3 anys, al mes de juny es duu a terme una reunió en què es presenta allò que és més remarcable i necessari per iniciar el procés d’adaptació del setembre. En aquesta mateixa reunió es lliura una petita revista per tal que nens i nenes vagin familiaritzant-se durant l’estiu a la que serà la seva escola.

L’adaptació és diferent per a cada nen/a, però el més important és saber reconèixer les necessitats de cadascun d’ells i de la seva família per fer aquest procés el més planer i tranquil possible. En aquesta tasca treballem conjuntament i ens agrada que entre família i escola hi hagi sempre una bona entesa, que doni seguretat al nen/a en el seu procés d’adaptació.

Durant els primers dies s’ofereix a les famílies de fer un horari reduït seguint les vivències de cada nen/a i les possibilitats de la família.

Considerarem que un infant està adaptat quan ha establert un lligam afectiu amb la mestra i els companys, i se’l veu tranquil i content.

Durant el mes de setembre es compta amb l’ajut d’una segona mestra a l’aula, a banda de les estones de reforç habituals que perduraran al llarg del curs.