Emprenedoria

L’emprenedoria sobretot és un actitud essencial en la formació dels joves d’avui.

A l’escola tots els alumnes de 3r d’ESO participen de forma activa en el desenvolupament d’un projecte real. Aprendre des de l’acció i en contextos reals permet un treball transversal que inclouen nombroses tècniques i aprenentatges i on sobretot es desenvolupen actituds com la iniciativa, la responsabilitat, la planificació o el treball en equip.

Partint del seu propi pla d’empresa, els alumnes planifiquen, desenvolupen i avaluen les seves pròpies accions. Aquest és l’eix vertebrador del treball d’una actitud davant dels aprenentatges i la vida en general.