projectes

Amb el pas dels anys la participació s’ha anat convertint en un dels eixos estructurals del projecte de l’escola. Sentir-se part activa de l’entitat educativa i del mateix procés d’aprenentatge és un mecanisme essencial en la formació global dels nens i nenes i de les persones en general. Són molts els fonaments teòrics que validen la participació com un del processos clau en la consolidació dels aprenentatges i la formació en valors de la persona.

I per tal de promoure la participació i implicació amb l’escola i en el procés d’aprenentatge s’han dissenyat moltes propostes amb aquesta intenció educativa:

MESTRES DE RACONSapadrinament
Cada setmana un grups d’alumnes de secundària són responsables de coordinar un grup d’alumnes del cicle inicial que participen en el racó d’experimentació. Són ells els que condueixen les activitats previstes i indueixen els més petits a fer-se preguntes sobre els experiments dissenyats.

APADRINAMENT LECTOR
A finals del curs de 5è els alumnes d’aquest curs inicien l’apadrinament dels alumnes de 5 anys. A cada alumne que vol participar en aquesta activitat se li assigna un nen/a de 5 anys al qual acompanya en el darrer trimestre d’EI5 i durant tot el curs de 1r de Primària ajudant-lo a progressar en l’apassionant procés lectoescriptor que estan començant a consolidar els més petits. Aquest apadrinament té continuïtat el curs següent amb petites trobades que mantenen viu un fort vincle i lligam de coneixença i estima.

ASSEMBLEA D’ALUMNES
Un cop l’any tots els alumnes de Primària participen en una assemblea on es posen en comú i  es decideixen aspectes que tenen a veure amb la vida de tots els alumnes de l’etapa de Primària.

EL GALLINER
De la mateixa manera poder conèixer de primera mà el desenvolupament i cria d’animals afavoreix la comprensió dels processos vitals dels éssers vius. És per aquest motiu que els alumnes de primària tenen cura de 3 gallines i algun pollet en un petit galliner a la terrassa de l’escola. També diàriament els nens i nenes de 5 anys s’emporten a casa els ous que ponen les nostres gallines.

L’HORT
Apropar la natura els nens i nenes és una excel.lent font d’aprenentatge. Els alumnes de Primària participen de diferents formes en l’hort de l’escola: des de recollir selectivament els residus orgànics al menjador a plantar i seguir el creixement de diverses hortalisses que finalment ens cuina el Blas, el nostre cuiner.

MONITORIES
L’aprenentatge entre iguals és una eina pedagògica que  potencia el desenvolupament d’habilitats en la gestió d’equips, motivació i autoritat. Amb aquesta intencionalitat els alumnes de 4t d’ESO s’organitzen amb l’acompanyament del mestre/a de ciències, per gestionar un dels racons de cicle inicial. Aquests alumnes acompanyen els nens i nenes d’aquest cicle en el racó d’experimentació formulant preguntes i presentant-los experiments que els ajudin a comprendre processos científics elementals.

MESTRES DE PRÀCTIQUES
Els nois i noies de 3r i 4t d’ESO preparen pràctiques de laboratori que més endavant presentaran als alumnes de 5è i 6è. Els alumnes passen a ser els gestors d’un grup de cicle superior i responsables que l’aprenentatge d’aquests alumnes en el desenvolupament d’aquesta experiència.

APRENENTAGE I SERVEI
A més de les moltes accions d’aprenentatge servei ja previstes a l’escola els alumnes de tots els cursos de secundària creen, dissenyen i porten a la practica un projecte d’Aprenentatge i servei cada curs. Aquestes activitats promouen la creativitat, l’roganització, implicació i compromís.

JUNTA DE DELEGATS
Periòdicament els delegats dels diferents cursos de l’escola es reuneixen amb el coordinador/a de l’etapa per posar en comú preocupacions i propostes que es generen en els diferents cursos. També periòdicament els delegats de secundària es reuneixen amb l’equip de tutors d’ESO per debatre i acordar diferents accions en l’etapa.

SORTIDES NOCTURNES AL TEATRE I CINEMA
Els alumnes més grans de l’escola trien conjuntament amb l’equip de mestres obres de teatre i cinema per anar junts a veure en horari nocturn. Aquesta activitat és voluntària però sovint amb un alta participació tan d’alumnes com de personal de l’escola. Aquesta activitat té una alta significació pel que fa a la vivència dels alumnes de l’escola i en els vincles que s’estableixen amb el professorat.

CAPS DE DIA
Cada dia dos alumnes dels cursos de 5è a 3 d’ESO exerceixen de Caps de Dia a l’escola. La participació de l’alumnat en el servei dels Caps de Dia suposa un increment en la integració dels nois i noies en la vida d’escola. Aquesta tasca anual per cada noia/a  millora el coneixement del tots els qui formem part de l’escola i d’allò que s’hi esdevé mentre la resta d’alumnes són  a les aules i afavoreix la responsabilitat i autonomia de l’alumne/a.

ACOLLIDES MATINALS
Els alumnes de 4t d’ESO que ho desitgen són responsables de l’acollida matinal dels nens i nenes més petits de l’escola. Tot  i que sempre estan acompanyats de mestres de l’escola ells són els responsables del grup assignat i són ells els que reben als nens i nenes i les seves famílies.