El nostre projecte està basat en els principis de l’escola activa, catalana i oberta a tothom.

L’Escola Sadako cerca una formació acadèmica de qualitat i una formació integral de les persones. Desitgem que tots els nens i nenes trobin el seu lloc dins la societat i per això, a l’Escola, volem que cap diferència sigui un obstacle per al creixement de l’individu.

Volem nens i nenes que estimin el seu país i la seva llengua i que a partir d’aquest entorn proper estimin el món, les persones i les altres cultures.

Volem nens i nenes que arribin a ser homes i dones pacificadors, que lluitin per la pau i la justícia arreu del món, homes i dones compromesos en l’acció i coherents amb el seu pensament.

Volem nois i noies lliures. Per això l’acció tutorial i el treball d’equip ocupen un primer pla en la nostra pedagogia, compartint la tasca educativa de les famílies. L’equip de tutors vetlla per l’evolució dels nens i nenes, nois i noies, dins del grup classe, establint el lligam necessari entre l’escola i la família. El tutor o la tutora els acompanya en el seu procés de creixement i maduració personal i els orienta en la tria més adient per als seus estudis futurs, més enllà de l’escola.

Potenciem al màxim el desenvolupament de les capacitats personals de cada individu de manera que els nostres alumnes esdevinguin persones amb recursos per integrar-se a la societat del futur.

Entenem l’educació des de la visió d’un equip de professionals il·lusionats en la seva tasca educativa, que adequa la seva formació a les necessitats de la societat.

Assegurem una mateixa línia pedagògica durant les diferents etapes que l’alumne viurà a la nostra escola.

Obrim l’escola a la participació activa de les famílies.

L’escola depèn de l’entitat Escola Sadako, S.L., societat que treballa sense ànim de lucre i que inverteix en la millora de les seves instal.lacions i del seu treball pedagògic. A partir de l’any 1996 l’escola és beneficiària de la Fundació Privada Sadako, la finalitat de la qual és la promoció de l’educació mantenint l’ideari de l’escola i fent possible la seva continuïtat.