Parlar de qualitat no vol dir el mateix que treballar amb qualitat. Treballar amb qualitat vol dir ubicar-se en una línia de treball adreçada a la reflexió i la millora constant. Vol dir potenciar una escola que aprèn, que corregeix els seus errors i que reforça els seus aspectes més exitosos.

El camí d’una escola de qualitat gira a l’entorn de la reflexió constant i de saber copsar, a cada moment, quins aspectes educatius s’han de potenciar en els seus alumnes. És escola de qualitat quan es reflexiona a l’entorn del fet educatiu i s’apliquen aquestes reflexions a la pràctica.

L’escola disposa d’un equip molt atent als nous coneixements neurobiològics, tecnològics i educatius que ofereix nous suports a l’aprenentatge. És només des d’aquesta perspectiva que l’escola és viva, actual i contextualitzada en la seva societat. L’escola fonamenta el seu desenvolupament en el treball en equip i la implicació de tots els docents que en formen part.

En el procés permanent de cerca de millora es recullen les impressions dels alumnes, les famílies i els mateixos docents en forma d’enquestes anuals, entrevistes amb pares i mares tutors dels diferents cursos de l’escola i diferents trobades amb l’Ampaes de l’escola entre d’altres. Aquestes impressions anuals són un estímul per a la millora del nostre fer diari.

L’Escola  té com objectiu la millora de la Qualitat, considerada com una fita col·lectiva que ens porti a aconseguir un ambient de treball enriquidor i de qualitat per als nostres alumnes.