atenciopersonalitzada

L’atenció personalitzada és part de l’essència de la nostra escola i un factor fonamental en el foment de la responsabilitat i l’adquisició de maduresa personal.

Som conscients que les persones que tenen una bona educació afectiva se senten més realitzades, són més eficaces i rendeixen millor el seu talent natural. És per això que hem establert moments específics de treball de les habilitats personals com les sessions de tutoria o filosofia 3/18.

En l’àmbit acadèmic l’atenció personalitzada és essencial per a la millora, la motivació i la implicació en els aprenentatges. A l’escola entre el 40 i el 70% de les sessions, depenent dels cursos, es fan amb algun tipus d’agrupació flexible o amb la intervenció de dos mestres a l’aula.18 i les d’educació emocional. Són sessions que es dissenyen amb activitats encaminades que els nens i nenes identifiquin les emocions amb allò que senten i aprenguin estratègies per a gestionar millor les emocions pròpies.

La codocència (dos mestres a l’aula) és una eina extraordinària en molts sentits. El principal és que permet unificar criteris pedagògics i es converteix en una estratègia essencial per a la transferència de metodologies entre docents.

D’una forma més especifica, els tutors/es de secundaria disposen d’urna sessió setmanal per atendre d’una forma rotativa i sistemàtica tots els alumnes del curs. D’aquesta manera tots disposen d’un moment atent per compartir vivències i inquietuds en la seva evolució acadèmica i personal. A més l’escola ofereix moltes altres possibilitats de trobada per compantir qualsevol neguit que visqui un alumne del curs.

De la mateixa manera la comunicació amb les famílies és un eix fonamental amb l’acompanyament de l’infant en el seu procés de maduració personal acadèmic.