formacio-multilingue

Els alumnes de l’escola, a més de la llengua catalana i castellana, aprofundeixen en l’aprenentatge de dues llengües estrangeres: l’anglès i el francès.

angles4

ANGLÈS
Les llengües s’aprenen fent-les servir. Així, els alumnes ja des dels 3 anys reben formació en grups reduïts de llengua anglesa amb sessions amb gran presència de rutines, jocs i música. També als cursos d’infantil un dels racons s’imparteix en llengua anglesa, de la mateixa manera que la professora d’anglès comparteix amb elles i ells alguna de les estones de menjador.

Es pretén que la llengua estrangera es percebi com un element viu i útil dins de la nostra societat global i multicultural, mitjançant una metodologia activa i participativa basada en la comunicació oral. Les classes d’anglès es conceben com un espai en el qual es creen situacions i oportunitats perquè l’alumnat utilitzi la llengua anglesa amb un objectiu comunicatiu clar i engrescador.

Per reforçar l’aprenentatge de les llengües estrangeres, totes les pel·lícules que es projecten a l’escola des de qualsevol matèria sempre es fa en Versió Original subtitulada. En el cas de les sessions d’anglès es subtitulen en llengua anglesa.

Per consolidar l’aprenentatge d’aquesta matèria des del cicle superior s’incorpora la llengua anglesa com a llengua vehicular de diferents matèries:

A més dels 6 mestres d’anglès de l’escola durant el curs també treballen amb els alumnes 2 “language assistants” per potenciar la comucació oral a les sessions de classe i d’esbarjo on tenen un paper actiu en dinamitzar aquest espai.

Les rations de les sessions d’anglès o matèries CLIL (matèries impartides en llengua anglesa) sempre són força baixes amb agrupacions reduïdes o amb la presència simultània de dos mestres a l’aula.

Els alumnes assoleixen al final de la seva escolaritat obligatòria un molt bon nivell que possibilita que un nombre important superin la prova de nivell intermedi de l’Escola Oficial d’Idiomes.

irlandaENGLISH SUMMER: Estades d’estiu a Irlanda i Anglaterra.

Cada curs dos grups d’alumnes de 5è a 4t d’ESO fan una estada en un college anglès, els més petits i en famílies a Irlanda els més grans, on  realitzen múltiples activitats i conviuen amb una família. S’evidencia que la immersió és el mètode més eficient d’aprenentatge d’una llengua estrangera.

FRANCÈS
L’aprenentatge del francès s’ofereix als alumnes de secundària amb l’objectiu d’introduir-los en aquesta llengua, per tal d’assolir un nivell bàsic d’expressió oral  i donar les eines necessàries perquè puguin reflexionar sobre aquest idioma i establir les semblances i diferències amb les altres llengües romàniques que coneixen i integrar-la en l’aprenentage de llengua que es fa a l’escola.