L’escola forma part de la Fundació Tr@ms per a treballar conjuntament amb 15 escoles més amb l’objectiu d’incorporar les noves tecnologies a l’aula per tal d’afavorir un millor aprenentatge.

La Fundació Tr@ms és una entitat sense ànim de lucre, declarada d’utilitat docent, que proposa un projecte col·laboratiu que agrupa escoles sensibilitzades a convertir la innovació com a element identitari de centre.

S’han aconseguit nivells d’excel·lència en la implementació de procediments innovadors a les aules gràcies a la suma d’esforços entre escoles.

La Fundació col·labora amb institucions educatives, universitats i empreses del sector tecnològic per a aconseguir l’extensió global de la innovació.

En l’actualitat Fundació Tr@ms agrupa una comunitat educativa de més d’ 11.000 alumnes, així com més de 800 professors/es. Les escoles se situen arreu de Catalunya.