La Fundació Privada Sadako té per objectiu mantenir els recursos per al bon funcionament pedagògic i econòmic de l’Escola Sadako. El seu patronat està format per: 

PRESIDENTA:  Rosa Angurell
VICEPRESIDENTES:  Dolors Albós, Araceli Garcia i Carme Lupón
VOCALS: Pau Cabré, Regina Civil, Eugènia Masana, Jordi Musons, Cristina Ochoa de Echagüen, Maria Sansalvadó, Roger Segret i Santi Valls