familia

Obrir les portes de l’escola a la participació de les famílies pretén ser un gest de complicitat i de confiança. Poder participar activament de la vida de l’escola permet a les famílies que ho desitgen tenir una visió més viva de la vida escolar. A més, poder compartir espais educatius de l’escola amb els fills i filles també és una bona oportunitat per generar vivències positives amb els nens i nenes que les comparteixen.

Des d’aquesta perspectiva s’ofereixen moltes formes de participació en el dia a dia de l’escola:

PROJECTES D’EDUCACIÓ INFANTIL
En el desenvolupament dels projectes treballats a educació infantil es demana la participació de persones que puguin aportar algun coneixement o experiència en el projecte triat pel curs.
A més, en general els divendres a la tarda l’escola és oberta a qualsevol familiar que vulgui participar a l’escola explicant un conte, fent alguna referència a alguna festivitat de l’època o el que es desitgi.

RACONS A CICLE INICIAL
Un dels racons establerts en el treball de racons dut a terme pels alumnes de cicle inicial és conduït pels pares o mares d’aquest curs que ho desitgen. És una bona oportunitat per conèixer de primera mà el significat del treball per racons i per poder participar durant una tarda del treball amb l’equip de l’escola.

COMISSIONS
A l’escola, els mestres incorporem el treball en comissions com una eina de treball en equip, essencial per al desenvolupament del nostre projecte. Aquestes comissions també estan obertes a la participació de les famílies. El treball conjunt en les comissions permet aprofundir en la nostre coneixença i el nostre model educatiu.

Entre d’altres, les comissions en què hi participen famílies i en algun cas també alumnes són: comissió Verda, Jocs Florals, Camí escolar, Revista Sak de Lletres, TIC, Solidària, Carnestoltes i Projecte Pati.

EL TREBALL D’UN VALOR
Cada curs, en un treball conjunt de famílies i l’equip d’educació infantil, se selecciona un valor i es dissenyen activitats per treballar d’una forma més intensiva aquest valor a l’escola i a casa durant el curs. Sovint es conclou el treball d’aquest valor amb un acte conjunt per emfatitzar la seva rellevància. Sovint, a més, el disseny d’aquestes activitats ens porten a moments de reflexió i activitat conjunta que ens ajuden a comprendre’ns millor i a estar més a prop en l’educació dels nens i nenes.

FESTES D’ANIVERSARI
L’escola és un espai d’aprenentatge, però també de convivència amb l’espai, les persones i l’entorn. Dins d’aquest marc d’escola oberta es proposa oferir a aquelles famílies que ho desitgin els espais exteriors de l’escola durant els caps de setmana per celebrar-hi festes d’aniversari o d’algun altre tipus. L’escola és un espai important per a la vida dels alumnes i poder-hi desenvolupar altres activitats amb la família promou una vivència educativa més global.

foto 6 (2)ESMORZARS AMB SADAKO
Els esmorzars amb Sadako pretenen ser un espai de reflexió sobre el projecte pedagògic de l’escola i el sistema educatiu en general. La intenció és oferir a les famílies que ho desitgin, poder compartir amb l’escola una estona de debat sobre aspectes cabdals de l’educació dels infants i joves. Encara que l’objectiu és afavorir el debat i la participació de les famílies en un marc ampli de reflexió, a cada sessió es proposarà una temàtica que vertebrarà el debat. 

ALTRES
A l’escola s’obren moltes altres formes de participació que evolucionen amb el temps i les propostes educatives que es van desenvolupant en els cursos. Entre d’altres és freqüent la participació en conferències o xerrades lligades a algun àmbit acadèmic o de treball de valors o la participació en l’organització d’actes promoguts per l’Ampa de l’escola com ara sopars col·lectius, solidaritat amb família, etc.