escolaparesimares

L’escola de pares i mares és una iniciativa que sorgeix per a donar suport a les famílies en l’educació dels seus fills/es. És un espai d’informació i formació, on l’intercanvi d’experiències i la reflexió col·lectiva esdevenen eines que permeten millorar la tasca educativa i desenvolupar estratègies que contribueixin a un desenvolupament integral dels vostres fills en els aspectes físic, emocional, afectiu, social i escolar.

Cada curs s’ofereixen un seguit de conferències i tertúlies dirigides a les famílies dels diferents cursos de l’escola. Les tertúlies tenen un vigència bianual i s’estructuren en 4 o 5 sessions on psicopedagogs externs a l’escola condueixen la sessió per tal de posar en comú i assessorar sobre les dinàmiques pròpies de les edats dels fills/es de les famílies participants.

Les conferències s’estructuren abraçant temàtiques i interessos de les diferents famílies de l’escola.

prova