Director:  Jordi Musons      jmusons@escolasadako.cat

Cap d’estudis: Josep M. Vives.     jvives@escolasadako.cat

Coordinadora d’Educació Infantil: Laura Gual  lgual@escolasadako.cat

Coordinadora d’Educació Primària: James Ward     jward@escolasadako.cat

Coordinador d’Educació secundaria: Aleix Llop      allop@escolasadako.cat