CAPS DE DEPARTAMENT

Caps de Departament de Llengua:  Enric Codina i Marga Minguell

Cap de Departament de Llengua Anglesa:  Montserrat Carrilero

Caps de Departament de Matemàtiques:  Cecília Calvo i Carme Torralba

Caps de Departament de Medi: Gemma Garcia i Jordi Nomen

Cap de Departament de Tecnologies de la Informació  i la Comunicació: Manel Sayrach

Cap de Departament d’Orientació: Dolors Ylla

 

SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ

Responsable d’administració: Míriam Forés

Responsable de secretaria: Núria Ràfols

 

EXTRAESCOLARS

Coordinador d’activitats extraescolars: Marc del Olmo

Responsable d’extraescolars musicals: Oriol Peris

 

MENJADOR

Responsable del servei de Menjador: Berta Ferrarons