L’escola considera la participació de les famílies com un dels eixos importants del proces educatiu dels infants i joves. Dins aquest marc l’equip docent de l’escola va prendre la determinació d’obrir les comissions pròpies del funcionament docent a la participació de famílies, alumnes i personal de l’escola. Per a nosaltres és cabdal permetre que les famílies que ho desitgin puguin sentir-se part activa de la comunitat educativa. A més aquest treball conjunt reforça considerablement el valor d’allò que l’infant o el jove fan, alhora que contribueix a establir la família i l’escola en un mateix univers educatiu.

Les comissions que estan obertes a la participació de les famílies són:

COMISSIÓ REVISTA
La comissió de la revista és l’equip de redacció de la revista Sak de lletres. Aquest equip és el responsable de configurar els diferents números de la revista, seguir els articles que es proposen i finalment editar cadascun dels números. També s’obre la participació en aquesta comissió per col·laborar puntualment en la redacció d’articles.

COMISSIÓ JOCS FLORALS
Aquesta comissió és la responsable de l’organització dels Jocs Florals anuals de l’escola. Un dels moments més importants en el treball d’aquesta comissió és l’organització de la jornada d’avaluació dels escrits presentats. Tots els mestres de l’escola ens organitzem per configurar un jurat per a cadascun dels cicles. 

COMISSIÓ PATIS
La comissió de patis pretén treballar per promoure als patis activitats, materials i estructures que estimulin les relacions personals entre alumnes, fomentin la creativitat i promoguin diferents formes de joc. Entre d’altres experiències i propostes, aquest equip és responsable del seguiment i coordinació dels dies Sak.

COMISSIÓ TIC
Actualment les tecnologies tenen una gran presència a l’escola i proporcionen un suport extraordinari a la comunicació i l’aprenentatge. Aquesta comissió té l’objectiu de promoure l’ús de les tecnologies a l’aula. Les seves propostes abracen tant la formació de mestres com la incorporació d’eines que faciliten l’aprenentatge i la comunicació amb tots els agents educatius.

Entre d’altres accions dutes a terme, s’inclou també la creació d’un bloc propi de divulgació d’eines tecnològiques anomenat AmicsDeLesTic’s: http://ticasak.wordpress.com

COMISSIÓ CARNESTOLTES
La comissió de Carnestoltes és la responsable d’organitzar, conjuntament amb els alumnes de tercer d’ESO, tota la jornada de Carnestoltes. En aquest cas l’organització de l’activitat és del tot interna, portada a terme pels alumnes de l’escola. La participació de les famílies en aquest comissió només recau en la dinamització de la rua i la participació activa en la presentació de les comparses de la tarda.

COMISSIÓ GEGANTONA
Aquest Comissió va ser la responsable de la creació de la gengantona de l’escola i la que en l’actualitat es fa carrec de que aquesta participi en múltiples actes de l’escola i també fora d’aquesta amb altres gegants i gegantes.

COMISSIÓ VERDA
La comissió verda és la responsable de promoure valors i accions sostenibles a l’escola. Anualment es proposen activitats i mesures que facin de l’escola un espai el més sostenible possible i a més fomenti entre l’alumnat i el professorat de l’escola una actitud respectuosa amb el medi ambient. Entre les accions empreses cal destacar la recollida selectiva feta a l’escola i les propostes de reducció de residus com les campanyes per a disminuir la utilització del paper d’alumini a l’hora d’esmorzar. El treball desenvolupat per aquesta comissió s’emmarca en el programa proposat per l’Agenda21.

COMISSIÓ CAMÍ ESCOLAR
L’arrencada d’aquesta comissió el curs passat va coincidir amb la modificació d’alguns punts significatius referents a la mobilitat dels nostres alumnes i llurs famílies. La intenció és donar continuïtat al treball començat i, en definitiva, fer de l’escola un espai més segur i accessible per a tothom. Cal fer notar que aquesta comissió no segueix el mateix calendari de reunions que la resta de comissions.

COMISSIÓ MERCAT DE CALAF
La comissió del Mercat de Calaf és responsable de l’organització general de tot l’acte de Mercat de Calaf. Aquest dia és molt especial per a l’escola i aquesta comissió prioritza una organització que fomenti el contacte i el gaudi dels alumnes, llurs famílies i el mateix personal de l’escola.

COMISSIÓ SOLIDÀRIA
A l’escola s’organitzen moltes accions de tipus solidari. Des de fa molts anys han estat moltes les organitzacions amb alumnes que han permès desenvolupar projectes i activitats en aquest àmbit. S’ha pres la decisió de donar-li el format de comissió per tal de trobar un espai comú on convergeixin totes les propostes solidàries desenvolupades a l’escola.

La mecànica de treball d’aquestes comissions és concreta en aproximadament dues reunions trimestrals els dijous de 17 a 18.15h.