Altres-blogs

BLOG D’AMICS DE LES TIC

Blog gestionat per la Comissió TIC de l’escola. Darrerament les noves tecnologies avancen a un ritme frenètic i és molt difícil mantenir-se al dia. És clar que se n’ha de fer ús a les classes i ajudar els alumnes a millorar la seva competència digital per tal d’afrontar el futur en un món altament tecnològic. Des d’aquesta publicació es pretén ajudar a mestres i alumnes a millorar la seva competència digital i  atendre la presència d’aquestes eines a l’aula actuant com a dinamitzadors i canalitzadors d’inquietuds per a tot el claustre.

 

 

BLOG D’EN JORDI BERMÚDEZ
Blog d’en Jordi Bermúdez, mestre  de l’escola, dedicat a la reflexió pedagògica i la descoberta d’eines tecnològiques que enriqueixen l’aprenentatge.

 

 


BLOG D’EN MANEL SAYRACH

Blog d’en Manel Sayrach, coordinador TIC de l’escola. En aquest blog es recullen novetats tecnològiques amb aplicacions didàctiques.