Atencio-personalitzada

TREBALL EN GRUPS REDUÏTS

A la secundària el treball en grups reduïts és l’eina essencial per garantir una atenció acadèmica personalitzada que pugui potenciar l’adquisició de coneixements de tots els alumnes. Les diferents estructures en grups reduïts permeten oferir als nostres alumnes un acompanyament de qualitat.

Totes les sessions de les àrees instrumentals es porten a terme dividint les dues classes del curs en tres grups reduïts:

materiesoptatives5

En altres moments també es treballa en grups reduïts per permetre un treball manipulatiu personalitzat o per treballar aspectes tutorials o de matèries optatives amb més eficiència. 

materiesoptatives2