L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Sadako, té com a objectius generar cohesió entre les famílies de l’escola, fomentar la seva participació a la vida de l’escola i compartir espais per a la reflexió. L’AMPA de l’escola Sadako s’implica i participa en diferents activitats i tasques:

Coordinació amb la direcció de l’escola: Durant el curs es celebren Untitled-1diferents reunions entre la junta de l’AMPA i  l’equip directiu de l’escola per tal de fer el seguiment dels plantejaments, millors, innovacions i canvis que l’escola realitza en les diferents etapes educatives, així com per aportar propostes de de la perspectiva de pares.

Consell Escolar del Centre: L’AMPA forma part d’aquest organisme amb la participació d’un membre de la seva junta.

Reunions de l’escola i els pares i mares tutors/es: Un cop  l’any l’escola celebra reunions amb els pares i mares tutors/es des de diferents cursos, i és on es tracten les novetats pel curs següent i l’evolució, i també serveixen per debatre els diferents interessos dels grups.

Comissions obertes: L’escola va obrir a la participació dels pares i mares una sèrie de comissions, l’AMPA forma part de totes elles i hi col·labora de forma contínua. Aquestes comissions mixtes són les següents: Revista Sak de lletres, Solidària, Patis, TIC, Carnestoltes, Jocs Florals, Mercat de Calaf i Verda.

Escola de pares i mares: És l’espai de debat i formació pels pares i mares sobre temes d’interès col·lectiu en relació al nostre paper en les diferents etapes dels nostres fills/es. L’activitat de l’Escola de Pares i Mares es porta a terme en diferents formats, com són els tallers per a grups reduïts, les xerrades d’àmbit més ampli, taules rodones o sessions més interactives. Sempre amb una perspectiva d’enriquiment, amb les aportacions dels experts, i de participació a partir de les experiències coma pares i mares.

Voluntariat familiar: Des de l’AMPA es creu que la millor manera de transmetre valors és l’exemple, és en aquesta línia que des de fa tres anys es va posar en marxa el programa de voluntariat familiar, amb l’objectiu d’organitzar activitats en que hi puguin participar pares, mares i fills/es. Des de fa tres edicions es participa en el Gran Recapte del Banc dels Aliments.

Des de l’AMPA mantenim oberta la comunicació amb tota la comunitat a través de la relació amb els pares i mares tutors/es, amb tots els pares i mares de l’escola, i també a través del nostre correu electrònic ampa.escolasadako@gmail.com

L’AMPA ha posat en marxa diferents iniciatives i activitats, algunes d’àmbit familiar i altres dirigides només als pares i mares, mestres i personal de l’escola, com per exemple la Coral de pares i mares, que des de fa cinc anys participa amb una cantada durant el Matí de Nadal, o el Club de Lectura, que ha començat aquest curs amb uns resultats excel·lents. El Club de Lectura es reuneix un cop al mes per comentar les lectures escollides. El curs passat es va posar en marxa la primera extraescolar d’àmbit familiar: la batucada de la que en formem part tant pares i mares com fills/es.

El Mercat de Calaf és la festa que l’escola organitza a la primavera, l’AMPA forma part d’aquesta organització, aportant idees i desenvolupant activitats concretes, algunes de les que han tingut major repercussió són el Lipdub l’any 2011, i la 1a i 2a baixada d’andròmines els anys 2012 i 2013. L’any 2014, en el Mercat de Calaf, es va organitzar un mercat amb els gremis que van defensar la ciutat de Barcelona durant el setge de 1714, en commemoració del Tricentenari.

Cada any des de l’AMPA s’organitza una Paella Popular que compta amb una participació de 500 persones.

Sopar de pares i mares: El mes de juny l’AMPA organitza un sopar dirigit a tots els pares i mares de l’escola així com als mestres i resta del personal. Resulta una trobada relaxada i molt divertida, sempre sotmesa a sorpreses. Es celebra al pati, l’actual Plaça, després del sopar sempre hi ha ball.

Mercat d’intercanvi sostenible: Aquest és un projecte de recent creació que pretén reutilitzar roba d’esport, bates, material esportiu i altres estris de criatura que ja no s’utilitzen.

Espai de networking, espai per donar a conèixer el perfil professional dels pares i mares de l’escola i així poder establir contactes.

Participa!!

L’AMPA està oberta a la participació de tots els pares i mares de l’escola de manera i en allò que cadascú vulgui. Totes les opcions hi caben i estem oberts a tot el que vulgueu proposar. Qualsevol iniciativa que us interessi, la podem compartir i mirar d’impulsar conjuntament.

L’AMPA també vol ser una eina d’acompanyament pels pares i mares de l’escola.

Podeu contactar amb nosaltres a través del nostre correu electrònic ampa.escolasadako@gmail.com