Test d’interessos professionals Barcelona Activa

Aquesta setmana, l’alumnat dels cursos ha assistit a un taller virtual de l’entitat de l’Ajuntament Barcelona Activa. Ens han explicat el funcionament de la web de l’entitat i hem realitzat el “Test d:interessos professionals”. El document resultant l’hem compartit amb les famílies i els tutors, com a reflexió en el procés d’orientació acadèmica que tenim en marxa.

https://docs.google.com/document/d/1TJRPgtcfhXgWbZ55qi6ael0IXJCzPuwF/edit?usp=drivesdk&ouid=106586728836872263722&rtpof=true&sd=true