DINÀMICA DE TREBALL AMB LA MON MAS

El passat divendres 15 de gener va venir la Mon Mas a dinamitzar la 1a trobada del Projecte Lectures Explosives.

A partir de la interacció amb uns objectes que els nois i noies de 3r d’ESO es van trobar sota les cadires i la seva conducció en forma de preguntes i participació, es va poder vincular amb la lectura del llibre Hot Dogs de la Care Santos.

Tenim una tasca encomanada per a la trobada següent: cercar les injustícies que apareixen en el llibre i que mai acceptaríem.