COMPOSEM MELODIES ORIENTALS

COMPOSEM MELODIES ORIENTALS

Durant El Primer trimestre vora després d’algunes eines compositius amb el Garage Band.
Un dels projectes treballats ha estat composar una melodia oriental, basada en l’escala pentatònica, fent servir percussió xinesa i instruments  Després hem il·lustrat amb imatges el que la música ens suggereix.

Melodies Orientals amb Garage Band
 

Dancing

Aules en plena pandèmia que han posat a prova els assajos dels ballarins. Tot i que han hagut baixes preventives de balladors, això no ha impedit fer el nostre projecte de ball. Us mostràvem fa 15 dies els assajos i aquí us mostrem algunes coreos finals.
(Veure vídeo- Click directe sobre el Codi QR– No cal lector de codis)