Heading

En l’àmbit matemàtic és interessant generar activitats que treballin totes les dimensions d’aquest, sovint relacionem les matemàtiques amb nombres i operacions. Una de les dimensions que a voltes podem oblidar és la Dimensió de comunicació i representació, especialment la part de comunicació, raonar i explicar allò que s’està fent, és complicat per als nostres nois i noies, és per això que sovint, sense deixar de fer-ho en cadascuna de les propostes del dia a dia) cal fer activitats on es treballi aquesta dimensió a nivell més específic perquè puguin aprendre a ser clars en les seves explicacions, es facin seu el vocabulari específic i el fet d’expressar ja sigui oralment o per escrit les seves idees de forma ordenada també ajuda a la comprensió.

En aquesta ocasió ho hem fet amb una activitat d’ nrich.maths.org , el detall de la qual el podeu trobar aquí. L’activitat és senzilla, per una banda es donen pistes de trobar un nombre i en la segona part, es troben pistes per construir una torre amb cubets de colors. La importància era com explicaven el procés d’anar descartant opcions i com finalment arriben a la resposta final (que no és única).

Aquí deixem alguns exemples:

 

 

Leave a Reply