COMPOSEM MELODIES ORIENTALS

Durant El Primer trimestre vora després d’algunes eines compositius amb el Garage Band.
Un dels projectes treballats ha estat composar una melodia oriental, basada en l’escala pentatònica, fent servir percussió xinesa i instruments  Després hem il·lustrat amb imatges el que la música ens suggereix.

Melodies Orientals amb Garage Band
 

Leave a Reply