OBSERVAR, RELACIONAR, DESCOBRIR, COMPROVAR I….REPRODUIR

Quina relació veiem en el tres mosaics!!!

Colors? Contactes? Quantitat? …. Reproduïm seguint la mateixa codificació.