AUTOAVALUACIÓ EN L’EDUCACIÓ FÍSICA

Aquest curs, per tal d’afavorir processos de reflexió, d’autoconeixement i poder tenir un feed-back alumnat-mestre més continu i immediat, al final d’un bloc de treball omplirem i rebreu un full d’avaluació i d’autoavaluació de l’àrea d’Educació Física.

Leave a Reply